بانک عکس صنعت نفت ایران

تماس با ما

آدرس: تهران خیابان طالقانی چهارراه حافظ روبروی ساختمان اصلی وزارت نفت جنب بانک ملت ساختمان شماره 34 نفت طبقه 7 اطاق 702 آقای سید مصطفی حسینی

تلفن: 66495020