بانک عکس صنعت نفت ایران
..: مجتمع پتروشیمی اصفهان :..

تاسيسات و صنعتي

بیشتر

مقامات

بیشتر

خبری

بیشتر

تاریخی

بیشتر
خوش آمدید

در این سایت، همه عکسهایی که به نحوی در تاریخ صنعت نفت دارای اهمیت است در کنار عکسهای رویدادها، پیشرفت پروژه ها و امکانات و تاسیسات صنعت نفت در دسترس کاربران محترم قرار داده شده است تا امکانی باشد برای پژوهشهای آسانتر و کاربردی­تر پژوهشگران، دست اندرکاران صنعت نفت و خبرنگاران و گزارشگران صفحات اقتصادی روزنامه ها و مجلات و سایتها.

PANORAMA
پالایشگاه گاز فاز 19 پارس جنوبی-عسلویه پالایشگاه گاز فازهای 15 و 16 پارس جنوبی-عسلویه در آستانه افتتاح مجتمع آموزشي و ورزشي محمود آباد پالایشگاه کرمانشاه