بانک عکس صنعت نفت ایران

درباره ما

در این سایت، همه عکسهایی که به نحوی در تاریخ صنعت نفت دارای اهمیت است در کنار عکسهای رویدادها، پیشرفت پروژه ها و امکانات و تاسیسات صنعت نفت در دسترس کاربران محترم قرار داده شده است تا امکانی باشد برای پژوهشهای آسانتر و کاربردی­تر پژوهشگران، دست اندرکاران صنعت نفت و خبرنگاران و گزارشگران صفحات اقتصادی روزنامه ها و مجلات و سایتها.

امید که این اقدام اداره کل روابط عمومی وزارت نفت برای تسهیل دسترسی به منابع اطلاع رسانی صنعت نفت، با نظریات اصلاحی و پیشنهادهای کاربران عزیز، هر روز کاملتر از روز پیش شود