بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه نفت لاوان - محسنی

پالایشگاه نفت لاوان سال 92 محسنی