بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه نفت شیراز

پالایشگاه نفت شیراز سال77 حسینی