بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی ایلام

مجتمع پتروشیمی ایلام (1)مجتمع پتروشیمی ایلام (2)افتتاح پتروشیمی ایلام توسط حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 93.2.17 (5)مجتمع پتروشیمی ایلام (4)