بانک عکس صنعت نفت ایران

مهندس غلامرضا آقازاده وزیر نفت

024177-144-1365.11بازدید مهندس آقازاده از پالایشگاه خانگیران- محسنی041984-65-اجلاس و اعضای اوپک-مهندس آقازاده-( )-( )042025-66غلامرضا آقا زاده وزیر نفت051092-207-1371.1-افتتاح خط لوله گاز در شمال توسط مهندس آقازاده- دامی تام051097-207--1371.1افتتاح خط لوله گاز در شمال توسط مهندس آقازاده- دامی تام-051328-195--خداحافظی مهندس غرضی و معارفه مهندس آقازاده به عنوان وزیر نفت-1364-سید مصطفی حسینی051333-195خداحافظی مهندس غرضی و معارفه مهندس آقازاده به عنوان وزیر نفت-1364-سید مصطفی حسینی051568-195-1365.11.20ابازدید مهندس آقازاده از پالایشگاه خانگیران وگنبدلی-( )051569-195-بازدید مهندس آقازاده از پالایشگاه خانگیران وگنبدلی-1365.11.20-( )051572-195ابازدید مهندس آقازاده از پالایشگاه خانگیران وگنبدلی1365.11.20-( )051575-195ابازدید مهندس آقازاده از پالایشگاه خانگیران وگنبدلی1365.11.20-( )051577-195بازدید مهندس آقازاده از پالایشگاه خانگیران وگنبدلی-1365.11.20-( )051585-195-بازدید مهندس آقازاده از پالایشگاه خانگیران وگنبدلی1365.11.20-( )051597-195ابازدید مهندس موسوی-نخست وزیر وقت از مرکز پژوهش-( )051608-195بازدید مهندس موسوی-نخست وزیر وقت از مرکز پژوهش-( )-( )051613-195-بازدید مهندس موسوی-نخست وزیر وقت از مرکز پژوهش-( )051623-195ابازدید مهندس موسوی-نخست وزیر وقت از مرکز پژوهش( )-( )051627-195ابازد ید مهندس موسوی-نخست وزیر وقت از مرکز پژوهش-( )-( )051630-195ابازدید مهندس موسوی-نخست وزیر وقت از مرکز پژوهش-( )-( )051666-195ابازدید مهندس موسوی-نخست وزیر وقت از مرکز پژوهش-( )-( )051745-195خداحافظی مهندس غرضی و معارفه مهندس آقازاده به عنوان وزیر نفت-1364-سید مصطفی حسینی051746-195بازدید مهندس آقازاده از پالایشگاه خانگیران وگنبدلی 365ا( )051747-195بازدید مهندس آقازاده از پالایشگاه خانگیران وگنبدلی-1365-( )051748-195بازدید مهندس آقازاده از پالایشگاه خانگیران وگنبدلی1365.11.20-( )052018-198-مصاحبه خبرنگاران ژاپنی با مهندس آقازاده-وزیر نفت-( )-( )052274-196-دیدار مهندس آقازاده با وزیر انرژی و هیئت همراه کره جنوبی در اداره مرکزی 1367.6.19-( )052289-196مصاحبه خبرنگاران ژاپنی با مهندس آقازاده -1367.3.19-( )052313-196--1368.8-مصاحبه خبرنگاران خارجی با مهندس آقازاده وزیر نفت- دامی تام052382-196 مصاحبه مطبوعاتی وزیر نفت -آقازاده با خبرنگاران1368.9-( )052412-196دیدار وزیر نفت ایران با وزیر نفت عمان-( )-( )052440-196--1368.12- دیدار وزیر انرژی کره جنوبی با وزیر نفت ایران مهندس آقازاده- دامی تام052446-196--1368.12- دیدار وزیر انرژی کره جنوبی با وزیر نفت ایران مهندس آقازاده- دامی تام052471-196--1368.12- دیدار وزیر انرژی کره جنوبی با وزیر نفت ایران مهندس آقازاده- دامی تام052492-196اافتتاح واحد متانول شیراز توسط مهندس آقازاده-1369.3.4-( )052494-196- افتتاح واحد متانول شیراز توسط مهندس آقازاده-1369.3.4-( )052499-196- افتتاح واحد متانول شیراز توسط مهندس آقازاده-1369.3.4-( )-( )052500-196 افتتاح واحد متانول شیراز توسط مهندس آقازاده-1369.3.4-( )-( )052503-196 افتتاح واحد متانول شیراز توسط مهندس آقازاده-1369.3.4-( )-( )052504-196- مراسم افتتاح واحد متانول شیراز توسط مهندس آقا زاده -1369.3.4-( )052506-196- مراسم افتتاح واحد متانول شیراز توسط مهندس آقا زاده --1369.3.4-( )052510-196- مراسم افتتاح واحد متانول شیراز توسط مهندس آقا زاده -1369.3.4-( )052511-196- مراسم افتتاح واحد متانول شیراز توسط مهندس آقا زاده -1369.3.4-( )052513-196 مراسم افتتاح واحد متانول شیراز توسط مهندس آقا زاده -1369.3.4-( )052515-196 مراسم افتتاح واحد متانول شیراز توسط مهندس آقا زاده -1369.3.4-( )052516-196- مراسم افتتاح واحد متانول شیراز توسط مهندس آقا زاده -1369.3.4-( )052522-196- سخنرانی مهندس آقازاده در دانشکده فنی تهران - 1367.8.8نخستین کنگره ملی خوردگی فلزات -( )052554-1971374.4 دیدار وزیر نفت کویت با مهندس آقازاده - دامی تام- 1374.4052580-197--1374.4 بازدید مهندس آقازاده از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران- دامی تام052587-197- بازدید مهندس آقازاده از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران- دامی تام-1374.4052590-197- بازدید مهندس آقازاده از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران- دامی تام-1374.4-052596-197- بازدید مهندس آقازاده از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران- دامی تام-1374.4-052645-197- دیدار وزیر نفت کویت با مهندس آقازاده - دامی تام- 1374.4052648-197- افتتاح استودیو نفت پاسداران توسط مهندس آقازاده -1369-70-( )052653-197 - افتتاح استودیو نفت پاسداران توسط مهندس آقازاده-1369-70-( )052660-197- - افتتاح استودیو نفت پاسداران توسط مهندس آقازاده1369-70-( )052667-197 نشست وزیران و روسا در باره صادرات گاز ترکمنستان به ارو÷ا از طریق ایران - محسنی-1373.6.2- 052683-197-وزیر نفت مهندس آقا زاده-1367.8052687-197- دیدار با وزیر نفت- مهندس آقازاده-1372-( )052705-197- مهندس آقازاده در انجمن نفت در باشگاه شماره یک-( )-( )052739-197-( دیدار مهندس آقازاده با هیئت تانزانیا )-( )052757-197-برنامه تلویزیون ارتباط نزدیک با وزیر نفت-مهندس آقازاده( )-( )052779-197- مصاحبه با مهندس آقازاده در محمودآباد - مصطفی حسینی052780-197-( مصاحبه با مهندس آقازاده در محمودآباد - مصطفی حسینی )-052780-197-( مصاحبه با مهندس آقازاده در محمودآباد - مصطفی حسینی )-052781-197--( مصاحبه با مهندس آقازاده در محمودآباد - مصطفی حسینی )052792-197سفر مهندس آقازاده به اوکراین-1370.11-( )052863-197--1371 مصاحبه مهندس آقازاده با خبرنگاران داخلی - دامی تام052877-198 سخنرانی مهندس آقازاده در سمینار شرکت ملی پخش در باشگاه شماره یک -1366-( )052886-198- دیدار بسیجیان کرد در نمازخانه ساختمان مرکزی-1364-( )052889-198-سخنرانی مهندس آقازاده در نمازخانه مرکزی -1365-( )052893-198-دیدار خانواده شهدا با مهندس آقازاده در باشگاه تهرانسر - محسنی-1366.5-052917-198 1-1366 سخنرانی مهندس آقازاده برای دانشجویان خارج از کشور , در باشگاه شماره یک-محسنی052922-198 - سخنرانی مهندس آقازاده برای دانشجویان خارج از کشور , در باشگاه شماره یک-محسنی-1366052978-198l مصاحبه مهندس آقازاده با خبرنگاران خارجی در ساختمان وزارت نفت - محسنی-1365.3.22- 054808-172--1366.9- مراسم نخستین کلنگ زنی پتروشیمی تبریز توسط مهندس میر حسین موسوی نخست وزیرو آقازاده وزیر نفت -محسنی054809-1721366.9 مراسم نخستین کلنگ زنی پتروشیمی تبریز توسط مهندس میر حسین موسوی نخست وزیرو آقازاده وزیر نفت -محسنی054822-172-366.9- مراسم نخستین کلنگ زنی پتروشیمی تبریز توسط مهندس میر حسین موسوی نخست وزیرو آقازاده وزیر نفت -محسنی055011-198 - - بازدید وزیر نفت از مسکو-سید مصطفی حسینی1365.5-055012-198--1365.5- بازدید وزیر نفت از مسکو-سید مصطفی حسینی055362-206 - بازدید مهندس آقازاده از پروژه محرم در بندر گناوه- قدس-1364.10.20-055364-206 بازدید مهندس آقازاده از پروژه محرم در بندر گناوه- قدس-1364.10.20-055374-206 بازدید غلامرضا آقازاده از دکل حفاری مستقر در نفت شهر - دامی تام-1371055379-199 دیدار غلامرضا آقازاده با هیئت برزیلی-( )-( )055386-199 مصاحبه مطبوعاتی غلامرضا آقازاده با خبرنگاران -1370-( )055391-199 دیدار غلامرضا آقازاده با هیئت تایلندی-( )055399-199--( )- دیدار غلامرضا آقازاده با هیئت چکسلواکی - عبدالرضا محسنی055400-199-- دیدار غلامرضا آقازاده با هیئت چکسلواکی - عبدالرضا محسنی055405-199-- دیدار غلامرضا آقازاده با هیئت بنگلادشی ( )-( )055413-199--1369- مصاحبه خبرنگاران داخلی با غلامرضا آقازاده - عبدالرضا محسنی055428-199 دیدار غلامرضا آقازاده با اعضای کمیسیون نفت مجلس - سید مصطفی حسینی055442-199-اجلاس وزرای نفت ایران-ترکیه-ترکمنستان1375.10-( )055470-199-- دیدار غلامرضا آقازاده با هیئت پاکستانی- -( )055499-199-امضاء قرارداد با آفریقای جنوبی در مهمانسرای وزیر( )-( )055510-199- بازدید غلامرضا آقازاده از انبار ری - سید مصطفی حسینی-1371055516-199- بازدید غلامرضا آقازاده از انبار ری - سید مصطفی حسینی-1371055517-199- بازدید غلامرضا آقازاده از انبار ری - سید مصطفی حسینی-1371i055519-199-1371- بازدید غلامرضا آقازاده از انبار ری - سید مصطفی حسینی055521-199- بازدید غلامرضا آقازاده از انبار ری - سید مصطفی حسینی- 1371055523-199- بازدید غلامرضا آقازاده از انبار ری - سید مصطفی - 1371حسینی055536-199-1371 بازدید غلامرضا آقازاده از انبار ری - سید مصطفی حسینی 055539-199 بازدید غلامرضا آقازاده از انبار ری - سید مصطفی حسینی-1371055553-199-تصویر سفر غلامرضا آقازاده به پاکستان در تاریخ 1370.6-( )055559-199وزیر نفت-مهندس غلامرضا آقازاده-055732-200-- بازدید مهندس آقازاده از پتروشیمی و پالایشگاه اراک- محمد حسن دامی تام-055734-200--1371- بازدید مهندس آقازاده از پتروشیمی و پالایشگاه اراک- دامی تام055735-200--1371-- بازدید مهندس آقازاده از پتروشیمی و پالایشگاه اراک- دامی تام055736-200--1371- بازدید مهندس آقازاده از پتروشیمی و پالایشگاه اراک- دامی تام055755-200دیدار غلامرضاآقازاده با هیئت یمنی-( )055758-200-دیدار غلامرضاآقازاده با هیئت یمنی-( )055818-200--1376-محسنی- افتتاح پمپ های گاز در خیابان سراج توسط مهندس آقازاده055820-200محسنی- افتتاح پمپ های گاز در خیابان سراج توسط مهندس آقازاده - 1376-055823-200-1376-محسنی- افتتاح پمپ های گاز در خیابان سراج توسط مهندس آقازادهi055830-200--1376-محسنی- افتتاح پمپ های گاز در خیابان سراج توسط مهندس آقازاده055844-200-1371 افتتاح تلمبه خانه نفت شهر توسط مهندس آقازاده - دامی تام 055855-200-1371 افتتاح تلمبه خانه نفت شهر توسط مهندس آقازاده - دامی تام 055865-200-امضای قرار داد وزیر نفت لیبی با ایران( )-( )055913-200- کنفرانس آینده نفت و سیاست خارجی با حضور وزیر نفت (آقازاده)1372.12-( )055924-200- دیدار مهندس آقازاده با هیئت ونزوئلایی-( )055932-200-مراسم اهدای جوایز به کارگران نمونه نفت توسط مهندس آقازاده-1376-055949-200- مراسم روز زن با حضور مهندس آقا زاده, وزیر نفت-( )055950-200مراسم روز زن با حضور مهندس آقا زاده, وزیر نفت--( )055974-200) دیدار هیئت قزاقستان با رئیس جمهور, آقای رفسنجانی-( )055986-200--1371 مراسم مهمانی یک شرکت ژاپنی به افتخار مهندس آقازاده-وزیرنفت - دامی تام055988-200-1371 مراسم مهمانی یک شرکت ژاپنی به افتخار مهندس آقازاده-وزیرنفت - دامی تام055991-200-1371 مراسم مهمانی یک شرکت ژاپنی به افتخار مهندس آقازاده-وزیرنفت - دامی تام056036-200-بازدید آقای ناطق نوری و مهندس آقازاده از پالایشگاه آبادان1372-( )056040-200-1372--بازدید آقای ناطق نوری و مهندس آقازاده از پالایشگاه آبادان1372( )056045-200-بازدید آقای ناطق نوری و مهندس آقازاده از پالایشگاه آبادان1372-1372-( )056089-200-مصاحبه با وزیر نفت در رابطه با آینده نفت و سیاست خارجی ایران - 1372-( )-( )056096-200-1371 افتتاح تلمبه خانه نفت شهر توسط مهندس آقازاده- دامی تام056100-200-1371 056096-200-1371 افتتاح تلمبه خانه نفت شهر توسط مهندس آقازاده- دامی تام056101-200--1371-056096-200-1371 افتتاح تلمبه خانه نفت شهر توسط مهندس آقازاده- دامی تام056104-200-1371056096-200-1371 افتتاح تلمبه خانه نفت شهر توسط مهندس آقازاده- دامی تام-059751-2081371056096-200-1371 افتتاح تلمبه خانه نفت شهر توسط مهندس آقازاده- دامی تام059835-208- مراسم افتتاحیه گازرسانی به شمال کشور با حضور وزیر نفت ( مهندس آقازاده )و ناطق نوری دامی تام -1372.3-059915-208 - مراسم افتتاحیه گازرسانی به شمال کشور با حضور وزیر نفت ( مهندس آقازاده )و ناطق نوری دامی تام -1372.3085393-219-مراسم تودیع مهندس آقازاده و خوشامدگویی به مهندس زنگنه- دامی تام-1376.6.3085424-219-مراسم تودیع مهندس آقازاده و خوشامدگویی به مهندس زنگنه- دامی تام-1376.6.3097659-( )-1990 مهندس آقازاده در اجلاس اوپک 097662-( ) مهندس آقازاده در اجلاس 1990اوپک097673-( )- مهندس آقازاده در اجلاس اوپک -1996 (691)097677-( -1997 1(1)- مهندس آقازاده در اجلاس اوپک111577-134--1368.6.22- افتتاح نخستین سکوی حفاری شمال توسط مهندس آقازاده - طرح بحر خزر - دامی تام111765-199-دیدار مهندس آقازاده با هیئت خارجی -( )-( )111811-199-مصاحبه مطبوعاتی رادیو و تلویزیون با مهندس آقازاده-1364.9.11-( )-( )111839-199-دیدار مهندس آقازاده با هیئت خارجی -( )-( )111846-199- مصاحبه خبرنگاران داخلی با آقازاده وزیر نفت-( )-( )111847-199-وزیر نفت-مهندس آقازاده-111854-199وزیر نفت-مهندس آقازاده-111900-199--1371- بازدید مهندس آقازاده از انبار ری- سید مصطفی حسینی111918-199-مصاحبه با مهندس آقازاده-( )-( )111925-199-مصاحبه با مهندس آقازاده-( )( )-( )114436-198-sسمینار حسابرسی در باشگاه نفت با حضور مهندس آقازاده-( )-( )114554-198- ملاقات مشاور وزیر نفت ترکیه با مهندس آقازاده-1366.8.5-( ) 114565-198-مصاحبه مطبوعاتی رادیو و تلویزیون با مهندس آقازاده-1364.9.11-( )114572-198- مصاحبه مطبوعاتی رادیو و تلویزیون با مهندس آقازاده-1364.9.11-( )114574-198-1364.9.11مصاحبه مطبوعاتی رادیو و تلویزیون با مهندس آقازاده-1364.9.11-( )114580-198-1364.9.11مصاحبه مطبوعاتی رادیو و تلویزیون با مهندس آقازاده-1364.9.11-( )114633-198--1365.3.22- مصاحبه مهندس آقازاده با خبرنگاران خارجی در مرکزی اول - محسنی114887-200-وزیر نفت-مهندس آقازاده-1371114915-200-1376- مصاحبه مطبوعاتی داخلی با مهندس آقازاده- دامی تام114947-200- مصاحبه مطبوعاتی داخلی با مهندس آقازاده-( )-( )114977-200-بازدید وزیر نفت -آقازاده از نمایشگاه -( )-( )114981-200--بازدید وزیر نفت -آقازاده از نمایشگاه-( )-( )117020-200- مصاحبه مطبوعاتی داخلی با مهندس آقازاده-( )-( )117061-200-دیدار مهندس آقازاده با هیئت خارجی ( )-( )118356-219مراسم تودیع مهندس آقازاده و خوشامدگویی به مهندس زنگنه- دامی تام-1376.6.3-دیدار وزیر و کارکنان وزارت نفت با امام خمینی آذر 1366 سید مصطفی حسینی (1)دیدار وزیر و کارکنان وزارت نفت با امام خمینی آذر 1366 سید مصطفی حسینی (2)