بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار جواد اوجی وزیر نفت با اعضای انجمن سازندگان کالا و تجهیزات صنعت نفت

.وحیدرضا زیدی فرد، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفتSHH_9656SHH_9669SHH_9690SHH_9745SHH_9755SHH_9767جواد اوجی وزیر نفت (3)SHH_9789SHH_9824SHH_9965جواد اوجی وزیر نفت (1)جواد اوجی وزیر نفت (2)جواد اوجی وزیر نفت (4)

عکاس:سید حسن حسینی