بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار وزیر نفت با سفیر صربستان در تهران

2 (1)2 (2)جواد اوجی، وزیر نفتحسین اسماعیلی، مدیرکل اروپا، آمریکا و همسایگان دریای خزر امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفتدراگان تودورویچ، سفیر صربستان در تهراندیدار وزیر نفت با سفیر صربستان در تهران مجتبی محمد قلی دی 1400 (66)