بانک عکس صنعت نفت ایران
..: پالایشگاه گاز فجر جم کنگان :..

تاسيسات و صنعتي

بیشتر

مقامات

بیشتر

خبری

بیشتر

تاریخی

بیشتر
خوش آمدید

در این سایت، همه عکسهایی که به نحوی در تاریخ صنعت نفت دارای اهمیت است در کنار عکسهای رویدادها، پیشرفت پروژه ها و امکانات و تاسیسات صنعت نفت در دسترس کاربران محترم قرار داده شده است تا امکانی باشد برای پژوهشهای آسانتر و کاربردی­تر پژوهشگران، دست اندرکاران صنعت نفت و خبرنگاران و گزارشگران صفحات اقتصادی روزنامه ها و مجلات و سایتها.

PANORAMA
پالایشگاه گاز فازهای 15 و 16 پارس جنوبی-عسلویه در آستانه افتتاح پالایشگاه گاز پارسیانمجتمع آموزشي و ورزشي محمود آباد پالایشگاه کرمانشاه