بانک عکس صنعت نفت ایران

مراسم امضای قرارداد طرح جمع‎آوری و بازیابی گازهای مشعل فازهای 2 و 3 پارس جنوبی

_MG_7611_MG_7442_MG_7487_MG_7487_MG_7539_MG_7520_MG_7559_MG_7534_MG_7572_MG_7568_MG_7580_MG_7571_MG_7617_MG_7643_MG_7681_MG_7724_MG_7700_MG_7731