بانک عکس صنعت نفت ایران

عکسهای تاریخی نفت

احداث خط لوله نفت از مسجد سلیمان به آبادان دهه 1290 شمسیاحداث خط لوله نفت از مسجد سلیمان به آبادان دهه 1290 شمسی (2)احداث واحدهای جدید پالایشگاه نفت آبادان دهه1310اعضای هیئت مختلط برای نظارت بر امر خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران سال 1330احداث خط لوله انتقال نفت بوسیله دستگاه جوش الکتریکی سال 1295اطاق عمل بیمارستان نفت در آبادانامین السلطاناحداث جاده در کوههای بختیاری سال 1286آزمایشگاه در پالایشگاه آبادان سال 1328انتقال لوله های ساخت خط لوله نفت مسجد سلیمان به آبادان بوسیله ارابه موتوری سال 1295 شمسی (2)اولین غلطک با نیروی بخار جهت جاده سازی در مناطق نفتخیز جنوب دهه 1330 آخرین عکس دکتر محمد مصدق در احمد آباد سال1337انتقال لوله های ساخت خط لوله نفت مسجد سلیمان به آبادان بوسیله ارابه موتوری سال 1295 شمسیایستگاه آتش نشانی پالایشگاه نفت آبادان دهه 1300 شمسیبازدیدآیت الله کاشانی از چاه البرز در سراجه قم دهه 1330بازدید محمدرضا پهلوی و فرح دیبا از تاسیسات نفتی دهه50 شمسیاعضای هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران در خرمشهر (مکی- بیات- متین دفتری-بازرگان-اردلان-علی آبادی)برپا کردن دکل حفاری برای حفاری چاه نفتبیمارستان شرکت نفت انگییس و ایران در مسجد سلیمان دهه 1300برپا کردن دکل حفاری چاه نفت در کوههای بختیاری دهه 1280پایان کار در پالایشگاه نفت آبادانپالایشگاه نفت آبادان دهه 1330پالایشگاه نفت آبادان سال1291تشکیل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از تیمهای جم و تاج دهه 1350تیم فوتبال باشگاه ایران در آبادان سال 1313تیم فوتبال کارگران پالایشگاه نفت آبادان دهه 1320بازدید هیئت خارجی از پالایشگاه آبادان 17-12-1348جایگاه فروش فراورده های نفتی در تهران دهه 1330جی بی رینوولدز مهندس چاه نفت شماره 1 مسجد سلیمان سمت راست)جایگاه فروش فراورده های نفتی در شهرستان سبزوار دهه 1310حمل اولین دیگ بخار از خرمشهر به مسجد سلیمان برای شروع حفاری نفت دهه 1270 شمسی (1)حمل چلیکهای خالی نفت ذر تهران دهه 1340حمل اولین دیگ بخار از خرمشهر به مسجد سلیمان برای شروع حفاری نفت دهه 1270 شمسی (2)چاه شماره 12 و چادرهای کارکنان انگلیسی در منطقه مسجد سلیمان سال 1290 شمسیحمل فراورده های نفتی بوسیله چارپایان دهه 1290حمل لوله های نفت توسط چهارپایان سال1290 حمل محصولات نفتی ایران به عراق بوسیله کاروان شتر دهه 1300درگیری های پلیس با مردم در روزهای ملی شدن صنعت نفت در جلوی مجلس شورای ملی در میدان بهارستان سال 1330حمل نفت خام بوسیله چارپایاندانشکده نفت آباداندکتر محمد مصدق نخست وزیرچاه شماره بی 80 در منطقه مسجد سلیمان دهه 1300روز پرداخت حقوق کارگران دهه 1290 شمسیسخنرانی دکتر حسین مکی در مورد ملی شدن نفت از فراز ساختمان مرکزی شرکت نفت انگلیس و ایران در آبادان سال 1330 ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت ایران در تقاطع خیابانهای تخت جمشید و خافظ سال 1340سرذار اسعد بختیاری طرف قرارداد با شرکت نفت انگلیس و ایران سال 1284ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت ایران در مسجد سلیمان دهه 1340ساختمان اداری شرکت ملی نفت ایران در مناطق نفتخیز جنوب دهه 1340سینما تاج آبادان دهه 1350ساختمان اذاری شرکت نفت انگلیس و ایران در مسجد سلیمان سال1301عملیات احداث خط لوله نفت توسط کارگران بختیاریساختمان مرکزی وزارت نفت در تقاطع خیابانهای طالقانی و حافظ سال1365 حسینیعملیات حفاری چاه نفت دهه 1290عملیات حفار چاه نفت با دکل حفاری دوار سال 1303صادرات اولین محصولات نفتی پالایشگاه نفت آبادان در اسکله نفتی آبادان در منطقه بوارده سال 1291 شمسیعملیات حفاری چاه نفت سال 1303 شمسیشاگردان مدرسه فنی در حال آموزش با مته آهن سوراخ کنعملیات حفاری چاه نفت در مسجد سلیمان دهه128کارکنان و هیئت رئیسه بهداری شرکت نفت آبادان در محوطه بیمارستان آبادان دهه1330 عملیات حفاری چاههای نفت دهه 1290 شمسیعملیات حفاری چاه نفت سال 1304 شمسیکارگاه تعمیرات در مسجد سلیمان دهه 1300 شمسیعملیات حفاری چاه نفت سال 1304 شمسی (2)فوران نفت از جاه شماره 1 مسجد سلیمان سال 1287 شمسیفروشگاه فرا ورده های نفتی در تعاونی روستایی سلطان آباد شهریار سال 1347کارگاه آهنگری میدان نفتون در مسجد سلیمان دهه 1290 شمسیکارگران در کارگاه لحیم کاری پالایشگاه نفت آبادان دهه 1310کارگران در حال ساخت پالایشگاه نفت آبادان سال 1290 کارگران بختیاری در کارگاه آهنگری مسجد سلیمانلاین 1 محله احمد آباد آبادان سال1300گاری حمل لوله جهت احداث خط لوله مسجد سلیمان به آبادانکشتی آنا تو لیا اولین کشتی جهت حمل محصولات نفتی در بندر آبادان سال1288کارگری در حال تراشیدن سر همکار خود بر روی خط لوله مسجد سلیمان به آبادان سال 1288کارگران ایرانی و هندی در یکی از کارگاه های پالایشگاه نفت آبادان دهه 1310محوطه بیمارستان شرکت ملی نفت ایران در مسجد سلیمان دهه 1340محل احداث پالایشگاه نفت آبادان سال 1288گاراژ ماشینهای شرکت نفت در مسجد سلیمان سال 1301 شمسیمدرسه صنعتی و فنی مسجد سلیمان و شاگردان در حال آموزش تعمیر موتور فوردمسابقه فوتبال در مسجد سلیمان دهه 1310 شمسیویلیام ناکس دارسی صاحب امتیاز اولین قرارداد نفت ایراننصب تابلو هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران در خرمشهر سال1330جایگاه فروش فراورده های نفتی شماره 1 در تهران دهه 1340موزه تجهیزات حفاری اولین چاه نفت ایران و خاورمیانه در مسجد سلیمان وسایل نقلیه موتوری شرکت ملی نفت ایران در مناطق نفتخیز جنوب دهه های 30 و40 شمسیمظفرالدین شاه قاجار
  •