بانک عکس صنعت نفت ایران

یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری مطالبات انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری صنعت نفت

IMG_2800IMG_2811IMG_2832IMG_2839IMG_2849IMG_2866IMG_2884IMG_2890 copyIMG_2894IMG_2900IMG_2720IMG_2733IMG_2735IMG_2743IMG_2751IMG_2762IMG_2779