بانک عکس صنعت نفت ایران

بارگیری سکوی ١٧B پارس جنوبی با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری

photo_2016-10-18_19-18-41 (Copy)photo_2016-10-18_19-18-33 (Copy)IMG_9064 (Copy)IMG_9018 (Copy)IMG_2526 (Copy)_MG_3043 (Copy)_MG_3038 (Copy)_MG_3024 (Copy)_MG_3019 (Copy)_MG_2983 copy (Copy)_MG_2933 copy (Copy)_MG_2899 copy (Copy)_MG_2831 copy (Copy)_MG_2522 (Copy)_MG_2511 (Copy)_MG_2486 (Copy)_MG_2479 (Copy)