بانک عکس صنعت نفت ایران

امضای تفاهم‌نامه اولیه همکاری میان مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و هانس نای کمپ، رئیس دپارتمان امور ایران در شرکت شل

Untitled_Panorama1 (Copy)IMG_1707 (Copy)_MG_1797 (Copy)_MG_1789 (Copy)_MG_1758 (Copy)_MG_1735 (Copy)_MG_1728p (Copy)_MG_1727 (Copy)_MG_1719 (Copy)_MG_1694 (Copy)_MG_1689 (Copy)_MG_1664 (Copy)_MG_1656 (Copy)_MG_1647 (Copy)_MG_1629 (Copy)_MG_1628 (Copy)_MG_1625 (Copy)_MG_1623 (Copy)_MG_1619 (Copy)_MG_1615 (Copy)_MG_1611 (Copy)