بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار امانوئل بواه، وزیر نفت و انرژی غنا با بیژن زنگنه، وزیر نفت

16920169191691816917169131691416915169161691216911169101690916906169071690816905169041690316902