بانک عکس صنعت نفت ایران

بازدید جواد اوجی وزیر نفت از پروژه پالایشگاه پارس بهین پالایش نفت قشم

_MG_0166_MG_0535_MG_0469_MG_0465_MG_0363_MG_0424_MG_0551_MG_0443_MG_0458_MG_0337_MG_0287_MG_0261_MG_0236_MG_0313_MG_0213