بانک عکس صنعت نفت ایران

آیین گرامیداشت روز ملی پژوهش

MMOJ0020MMOJ0029MMOJ0063MMOJ0072MMOJ0080MMOJ0138MMOJ0296MMOJ0319MMOJ0367MMOJ0369MMOJ0373MMOJ0388MMOJ0515MMOJ0613MMOJ0614MMOJ0631MMOJ0675MMOJ0713MMOJ0736MMOJ0800MMOJ0835MMOJ0925MMOJ9937MMOJ9988جواد اوجی، وزیر نفتسورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری (1)سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری (2)سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوریمحسن خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایرانمحمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم تحقیقات و فناوری (1)محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم تحقیقات و فناوری (2)

عکس: مجتبی محمد قلی