بانک عکس صنعت نفت ایران

آیین واگذاری قرارداد طرح ذخیره‌سازی گاز در مخزن شوریجه

IMG_2007رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایرانIMG_2025IMG_2023IMG_2042IMG_2029IMG_2032IMG_2035IMG_2087IMG_2090عباس علی‌آبادی، مدیرعامل گروه مپناIMG_2134IMG_2182

عکس:نرگس مختار